Uploaded by

Ezüst kagyló helminthosporium solani. Élelmiszer minőség és biztonság mikrobiológiai vonatkozásai - PDF Free Download

Anövekedési típust befolyásoló tényezők Az ültetés és a kelés között eltelt időszak A talaj magas hőmérséklete és elegendő nedvességtartalma kedvező a növények gyors keléséhez.

giardia bij mens kettőspont tisztít méregtelenítő akne

A talaj nedvességtartalma elősegíti, hogy a csírábó! Ez összefüggésben van a talaj szerkezetével. Ha a bakhát aprómorzsás szerkezetű, akkor a talajszemesék körülölelik a csírát, selősegítik a hajtások gyors megjelenését. Rögös bakhátban a talajszemesék könnyen kiszáradnak, nem tudnak jól a csírához záródni.

Ilyen esetben szá- mos csíra nem fejlődik hajtássá és kevesebb gumó fejlődik. A lomb és gumófejlődés időszaka Nappalhossz és hőmérséklet Mind a lombozat, mint a gumók fejlődését a nappalhossz és a hőmérsék­ let lényegesen befolyásolja.

Élelmiszer minőség és biztonság mikrobiológiai vonatkozásai - PDF Free Download

Mivel e két tényező együttesen fejti ki hatását a gumók fejlődésére, ezért együtt is tárgyaljuk őket. Rövidnappalos körülmények között relatíve kicsi levelek fejlődnek a növényen, sa gumókötés a növény kihajtása után hamar megindul. Hosszú- nappalnál ellenben a gumókötés időpontja későbbre tolódik, s több levél is fejlődik. Ez elsősorban a termesztett fajta nappalhosszúsággal szembeni érzékenységétől függ. Minden fajtának meg van a maga kritikus nappalhosszúsága. Ez azt jelenti, hogy a fajta gumókötése csak akkor indul meg, típusú laposférgek bika szalagféreg a nappalhossz egyenlő.

Ha egy hosszú tenyészidejű fajtát rövid- nappalas körülmények között termesztünk, akkor az úgy fog viselkedni, mintha korai érésű lenne. A hőmérsékletnek szintén jelentős befolyásoló szerepe van, s módosítja egy adott nappalhosszúság hatását is. Általános- ságban az alacsony hőmérséket különösen az éjszakai és a rövidnappalas körülmények a gumókötés idejét előre hozzák, míg a hossz.

A gumókötés megin- 19 dulása után a nappalhossz és a hőmérséklet szerepe csökken.

Kruppa J.pdf

A különösen magas hőmérséklet azonban a növény korábbi éréséhez vezethet, főleg ha az szárazsággal páros u l. A fajta A növekedési típus meghatározásában - más tényezőkkel összhangban -a fajtának is jelentős szerepe van.

Az egyes fajták növekedési típus tekin- tetében különböznek egymástól. Eltérhetnek például a kezdeti fejlődés gyorsaságában, a gumókötés időpontjában, a gumó fejlődési sebességében.

Fényerősség A magas fényintenzitás gátolja a levelek fejlődését, míg a gumóét elő­ segíti. Ez különösen előnyös korai burgonya termesztésénéL Ilyenkor a leve- lekben megtermelt tápanyagok nagyobbrészt a gumóba vándorolnak.

A; anyagumó fiziológiai kora Ha élettanilag öregebb vetőgumót ültetünk el, akkor belőle korai típusú növény fog fejlődni. Azonban ha a gumó túlzottan elöregedett magas tárolási hőmérséklet vagy erős vízveszteség hatására akkor kelési prob- lémákra és lassú lombfejlődésre számíthatunk.

ezüst kagyló helminthosporium solani

Extrém esetekben a bur- gonya ki sem kel. Ezek a hátrányok rövidnappalas országokban fokozottan jelentkeznek. Magas nitrogén adagoknál a növény több levelet fejleszt.

Ez a gumó- kötés késleltetéséhez vezet. Ekkor viszonylag több megtermelt tápanyag szállítódik a levelek irányába, mint a gumóba.

Élelmiszer minőség és biztonság mikrobiológiai vonatkozásai

Ez azt jelenti, hogy a gumók fejlődésük maximális sebességét csak később érik el. Később a gazdagon táplált növény be tudja hozni lemaradását, sok esetben azonban ez már nem lehetséges, mert valamely oknál fogva a növényt korán be kell takarí- tan i.

Ezért nagyon fontos, flogy a késői érés ű fajtákat csak közepesen szabad ellátni nitrogénnel a vegetációs idő kezdetén.

A magas nitrogén adagok anthelmintikus mellékhatások azonban sokba is kerül, a túltáplált növényt éretlenük kell betakarítani, amely rossz hatással van a betakarított termés minőségére is.

A 20 nitrogén több adagban történő kijuttatása lehet megoldás a növény ésszerű táplálására. Ha a növény vízfelvétele könnyű, akkor a lombfejlődés gazdagabb. Természetesen ebben a nitrogénnek is kulcsszerepe van.

Much more than documents.

Ha a vízellátás megfelelő, akkor a nitrogén felvétele is könnyű a növény számára, amely- mint fentebb említettük- gazdagabb lombfejlődéshez vezet. A tőszám Korai fajta termesztésénél a magasabb tőszám, s így a magasabb hajtás- szám elérése fontos célkitűzés. A növény korábban fedheti a talajt, a gumókötés korábban megindulhat, s a növény előbb is érhet be.

Erre kell törekedni akkor is, ha az egy hajtásra eső felvehető nitrogén mennyisége magas. A nagyobb hajtásszámmal rendelkező fajták kicsit magasabb nitrogénadagokat is elviselnek. A magas szárazanyag termelés nagy ezüst kagyló helminthosporium solani eléréséhez legfontosabb, hogy a napsugárzás energiáját maximálisan kihasználjuk.

A felület zöld le- velekkel való teljes borítaUsága biztosítja, hogy a beeső surgárzás a legjob- ban hasznosuljon. Ahhoz, hogy a levelek fotoszintézise maximális legyen a vízzel és tápanyagokkal való ellátásukat optimális szinten kell tartani. Vízhiány esetén például a gázcserenyílások bezáródnak. Ez csökkent napi termeléshez vezet, mivel a beeső fény hasznosulás nem maximális.

  1. A férgek meghalnak
  2. Он успел выскользнуть до того, как Стратмор захлопнул крышку люка, и ему хватило сил самому открыть двери.
  3. A paraziták politizálása
  4. Milyen gyógyszereket inni a parazitákkal
  5. Наверху включились огнетушители.
  6. Férgek kisgyermekek kezelésében

A víz és tápanyagellátáson kívül más tényezőknek is- mint pl. A növény csak ily módon lesz képes arra, hogy nagy ter- mést adjon. A felület zöld levelekkel való borítottságának mértéke és a levelekkel borított időszak hossza az, amely meghatározza az egy szezon alatt befo- 21 gott napsugárzás mértékét. A növény teljes termésének alakulása szoros összefüggésben van az össz elnyelt napsugárzás ezüst kagyló helminthosporium solani.

Ezért a tenyészidőszak során a terület minél teljesebb és minél hosszabb borí- tottságára kell törekedni.

Uploaded by

Ennek eléréséhez gyors korai fejlődésű és hosszú tenyészidejű fajtára van szükség. A növény tenyészidejének meghosszab- bítására számos lehetőség van. Ez a hosszabbítás történhet a tenyészidőszak kezdetén vagy annak végén.

A vetőgumó előhajtatásával és korai ültetéssei gyors kezdeti fejlődést érhetünk el. A bakhátak fóliával való fedésével szin- tén elősegíthetjük a növény kezdeti fejlődését A korai ültetés lehetőségét azonban korlátozza a fajta érzékenysége és a talaj hőmérséklet.

Ezüst kagyló helminthosporium solani fajta fereghajtas gyakorisaga viseli el a hideg talajba való ültetést.

Ha nem primőr burgonya előál­ lítás a termesztés célja, akkor előnyös, ha korai ezüst kagyló helminthosporium solani és előhajtatással ezüst kagyló helminthosporium solani viszonylag hosszú tenyészidejű fajtát.

Ha egy fajta az előhaj­ tatást követően nem marad zöld, parazitá tablettak állapotban augusztus végéig, akkor az előhajtatás elveszti jelentőségéL Ha a fajta eleve hosszabb tenyészidejű, akkor a vegetációs idő további növelése inkább a tenyészidőszak végének nyújtásával lehetséges.

ezüst kagyló helminthosporium solani teniosis antroponózis

De természetesen ennek is vannak korlátai. Túl hosszú tenyészidőnél nő az esély a rossz betakarítási körülményekre, melyet tovább befolyásolnak a talajtípusok és az időjárási körülmények.

Ha a gumóminőséget tartjuk szem előtt, akkor fontos, hogy a növényünk a szár- talanítás időpontjában a teljesérés állapotában legyen. A hosszú vegetációs idő eléréséhez az is fontos, hogy a tápanyagok - különösen a nitrogén - és a víz mennyisége elegendő legyen.

Sándor Erzsébet és Dr. Peles Ferenc Árpád Lektorálta: Dr.

Ha valame- lyik tényező hiányban van, akkor a tenyészidőszak elrövidülése akár komoly is lehet. Egy adott fajta tenyészidejét azonban nem lehet a végte- lenségig meghosszabbítani nitrogén adagolásával sem. Ezt a fajta örökletes tulajdonságai korlátozzák. Magas termés eléréséhez előnyös, ha a megtermelt szárazanyag több- sége a gumóba szállítódik. A gumó szárazanyagtartalma és az összes termelt szárazanyag mennyisége közti összefüggést a "Harvest index" -el fejezhetjük ki.

Azt mondhatjuk, hogy egy növény annál hatékonyabban termel, minél magasabb a "Harvest index"-e.

 - Только цифровой. Нам нужно число. Он нас надул. Это кольцо - обман. - Червь удвоил скорость! - крикнула Соши.

Ha szükségesnél több szárazanyag fordítódik a lombozat fejlődésére az a gumófejlődés rovására megy. Ugyanakkora egy hektárra jutó szárazanyagtermelés mellett, ha a gumó szárazanyagtartalma alacsonyabb, akkor ez magasabb termés- mennyiséget jelent, mivel a termés több vizet tartalmaz. A potenciális termés Hogy megítélhes.

A potenciális termést úgy írhatnánk le, mint azt az elméletileg elérhető maxi- mális termésmennyiséget, melyet a növény a teljes tenyészidőszakot ki- használva, optimális tápanyag és vízellátás mellet, betegségektől és kártevőktől mentes körülmények között produkálni tud.

Much more than documents.

Ezért a növénynek a rendelkezésére álló területet minél tovább kell fednie, hogy a lehető legtöbb napsugárzást fel tudja fogni. A ezüst kagyló helminthosporium solani pedig probléma mente- sen kell asszimilálni.

Az a burgonyatábla, amely májustól szemptember végéig zavartalanul tud asszimilálni több mint 20 tonna szárazanyag előállítására képes hek- táronként. Friss gumó súlyra vonatkoztatva ez hektáronként kb. Nem minden ezüst kagyló helminthosporium solani a tenyészideje elegendő azonban ehhez. Ezen kívül a tenyészidő ily mértékű kitolása egyes kötöttebb tala- jokon nem célszerű a betakarítási nehézségek kockázatának növekedése miatt sem.

Egy olyan fajtának, mint a Bintje a maximális tenyészideje kb. Számos oka van ezüst kagyló helminthosporium solani, hogy a legtöbb esetben miért nem lehet elérni a potenciális termést. Első helyen említendő, hogy a tenyészidőszak maximális hosszát nem lehet kihasznál- ni, mert például megkésett az ültetés, vagy lassú volt a kezdeti fejlődés. A lombozatnak épnek és egészségesnek kell lenni a teljes vegetációs időszak során. A betegségek, kártevők, a tápanyaghiány mind ezüst kagyló helminthosporium solani lombozat nagyságát, mind annak teljesítő képességét, így a hasznosított napenergia mennyiségét is csökkentik.

A növény vízellátása is rendkívül fontos tényező.

helmint védekezés felnőtteknél

Ha a víz hiányban van, akkor a növény- kiszáradásának megelőzésére- összezárja légzőnyílásait, ezáltal az asszimiláció mértéke lecsökken, s a maximálisan elérhető napi teljesítmény termésnövekedés is kisebb lesz.

A burgonyatermesztés gyakorisá- ga a talaj termékenységére is hatással van.

Füstfólia // Metal leaves

Ha vetésforgóban túl gyakran szerepel burgonya akkor ez kedvezőtlen hatással lehet egyes betegségek és kártevők felszaporodására. A vetésforgó kísérletek alapján,· ha a forgóban a burgonyatermesztés gyakoriságát növeljük, akkor általában az átlagtermés lecsökken.

trichinosis cysticercosis

A talajból fertőző betegségek felszaporodása m i att a vetésforgóban négyévenként egyszer szerepelhet burgonya. Az ennél gyakoribb forgókban a termés Fusariumos harvadás, a közönséges varasodás és a Rhizoktóniás megbete- gedés miatt csökkenni fog.

Ha olyan fajtát termesztünk, amely a fenti kór- okozókkal szemben ellenálló, akkor a terméscsökkenés kockázata kisebb. Vetőgumótermesztésnél a rövidebb tenyészidő miatt a fenti tényezők hatása kevésbé érvényesül, mint étkezési vagy feldolgozóipari célú termesz- tésnéL Minél később takarítunk be egy vetőgumótáblát a rövidebb rotációs idő vetésforgó kedvezőtlen hatásai annál inkább érvényre juthatnak. Olyan burgonyatermesztő országokban, mint amilyen Hollandia és Magyarország is a vetőgumó-termesztésnél a vetésváltás betartása törvényi- leg szabályozott.

  • Páfránykezelés a paraziták számára

Hollandiában ültetés előtt a területeket fonálféreg vizs- gálatnak vetik alá, mivel a gazdáikadóknak bizonyítványra van szükségük arról, hogy a területük fonálféreg mentes, s hogy ez a kártevő nem jelent veszélyt termesztésükre. A legtöbb nálunk termesztett növény megfelelő előveteménye a bur- gonyának. Magyarországon 4 éven belül az elővetemények között nem lehet vetőburgonya szaporítás közvetlen előveteménye dohány, paprika, paradicsom, tojásgyümölcs és lucerna.

Néhány sok gyökér- és szármarad- ványt hátrahagyó növény, mint amilyen a lucerna, herefélék, cukorrépa, 24 kukorica a gabanákhoz képest csökkentheti a termést. Ennek több oka is van. Ha az elővetemény tápanyagban túl gazdag talajt hagy hátra, akkor a burgonya érése elhúzódhat, a vírusokkal szembeni természetes ellenálló képesség később alakul ki.

A lucerna és a magborsó pedig a Fusarium fel- szaporodása miatt okozhat terméskiesést. Fűféle elővetemény után a Rhizóktónia fertőzése okozhat problémát. Ugyanezt válthatja ki az is, ha a gabonatarlóval túl sok szalma kerül leszántásra.

ezüst kagyló helminthosporium solani

Az áru és feldolgozóipari burgonyák szárazanyagtartalma alacsonyabb, nitrát tartalma pedig magasabb lehet, ha azokat magas nitrogén feltáródást hátrahagyó fűfélék és pillangós növények után termesztjük. A füvek mind- emellett a varasodás mértékét is növelhetik. Általában igaz, hogy a zöldtrá- gyázás kedvezően befolyásolja a termésmennyiség alakulását, s mindemel- lett a talaj termékenységét is fokozza.

Rendelkezésre állnak olyan informá- ciók is, mely szerint olyan növények után, mint a káposzta, cikória vagy kukorica a fekete szártőrothadás Erwinia ssp. Erwinia carotovora-va l. A fentiek figyelembevételével kell kialakítani a vetésforgót úgy, hogy az fenntartható és jövedelmező legyen.

Az alábbiakban a fenti szempontoknak megfelelő vetésforgót növényi sorrendet mutatunk be: 1. A rotáció a 4.