Erdei fák betegségei | Digitális Tankönyvtár

Gyógynövények, amelyek megsemmisítik az emberi test élősködőit, EUR-Lex - PC - HU

Távolítsa el a helmintákat az emberi belekből

A jövedelmező növényi kultúrákhoz, valamint a foglalkoztatáshoz, a növénynemesítéshez és az élelmezésbiztonsághoz egészséges vetőmagok és szaporítóanyagok kellenek. A fák és cserjék esetében a növények egészségének védelme alapvető fontosságú az Unió erdőinek, tájainak, valamint a köz- és magántulajdonban lévő zöldfelületeknek a megőrzése érdekében.

A növény-egészségügy a biológiai sokféleség védelme és az ökoszisztéma-szolgáltatások szempontjából is fontos. A más kontinensekről származó károsítók különösen veszélyesek. Az európai növények és fák általában nem elég rezisztensek genetikailag az idegen károsítókkal szemben, amelyeknek ráadásul itt gyakran természetes ellenségük sincs. Az Európába bekerülő idegen károsítók komoly gazdasági károkat okoznak. Megfertőzhetnek korábban érintetlen fajokat, egész országokban gyorsan elterjedhetnek, és maradandó hozamcsökkenést okozhatnak, valamint tartósan megnövelhetik a termelési és ellenőrzési költségeket.

A gyakran súlyos gazdasági veszteségek aláássák a mezőgazdaság és erdészet nyereségességét és versenyképességét. Az új károsítók betelepülése következtében a harmadik országok kereskedelmi tilalmat rendelhetnek el, ami káros az uniós exportra nézve. Nem minden károsító ellen lehet növényvédő szerekkel védekezni, és még ahol lehetséges is, ott sem mindenhol kívánatos a növényvédő szerek használata. Szabályozási keret A hatályos uniós növény-egészségügyi szabályozási keret célja, hogy fonalféreg a szemben idegen károsítók bejutását és elterjedését megakadályozva óvja az európai mezőgazdaságot és erdőgazdálkodást.

Az EU növény-egészségügyi rendszere egyedi abban a tekintetben, hogy ez egy nyílt rendszer: a növények és növényi termékek Unióba irányuló és Unión belüli mozgása engedélyezett, amennyiben bizonyos korlátozások és követelmények teljesülnek pl. A más kontinensekről érkező nagy volumenű behozatal azonban nagyon valószínűvé teszi, hogy a jövőben járványok törnek ki az idegen károsítók miatt. A rendszer elengedhetetlen az uniós növénytermesztési ágazat egészségének, gazdaságának és versenyképességének védelméhez, valamint az Unió nyitott kereskedelempolitikájának fenntartásához.

Mindazonáltal a meglévő szabályozási keretnek felróják, hogy nem képes megállítani a veszélyes új károsítóknak a kereskedelem globalizálódása miatt fokozott beáramlását. Ráadásul az éghajlatváltozás miatt e károsítók most már életben tudnak maradni Európában, míg a múltban erre nem voltak képesek, valamint a növények és az ökoszisztémák új károsítókkal szembeni ellenálló képessége is gyengül. Az elmúlt évtizedben az erdészetet sújtó, a behozatallal összefüggő veszélyes károsítók okozta jelentős járványkitörések galandféreg eltavolitasa társadalom és a politikaformálók figyelmét egyaránt ráirányították a nem kielégítő védelem költségére és hatásaira.

Problémaelemzés A rendszer ben elvégzett értékelése[2] rávilágított arra, hogy a megnövekedett kockázatok problémájának teljes körű megoldásához módosítani kell az amelyek megsemmisítik az emberi test élősködőit jogszabályokat. Az azonosított fő problémák a következőkhöz kapcsolódnak: a nagy kockázattal járó áruk megnövekedett behozatalához képest nem kap kellő figyelmet a megelőzés, mind a 27 tagállamra vonatkozóan uniós szinten rangsorolni kell a károsítókat, hatékonyabb eszközökre van szükség a károsítók jelenlétének és természetes elterjedésének visszaszorítására, amennyiben mégis bejutnának az Unió területére, korszerűsíteni és fejleszteni kell az Európai Unión belüli mozgásokra vonatkozó eszközöket növényútlevél és védett övezetek és további forrásokat kell előirányozni.

Emiatt módosítani kell a mezőgazdaságban a magántulajdonban lévő árukra vonatkozó szabályozási rendszerből a mezőgazdaságra, az erdészetre, a természeti környezetre és a tájra egyaránt alkalmazandó, köz- és magántulajdonban lévő árukra egyaránt vonatkozó, vegyes szabályozási rendszerré váló rendszer beavatkozási logikáját, többek között a finanszírozás vonatkozásában. Meg kell erősíteni a rendszer tudományos hátterét kutatás, laboratóriumok.

Az egyetemeken gyógynövények alacsonyabb szinten oktatják a hagyományos növénykórtant és a károsítók taxonómiáját, ami veszélyezteti az új károsítók kockázatfelméréséhez és ezen károsítók megfelelő laboratóriumi diagnosztizálásához nyújtott tudományos támogatást. Az Európai és Földközi-tenger melléki Növényvédelmi Szervezet e tekintetben szükségállapotot hirdetett. Végül pedig új egyensúlyt kell teremteni a költségek és a felelősség megosztása tekintetében partnerség kialakításatovábbá növelni kell a hatékonyságot, és csökkenteni kell a szükségtelen költségeket és adminisztratív terheket.

Ezenkívül korszerűsíteni kell a rendszert a szabályoknak való megfelelés ösztönzése szempontjából. Kapcsolat a csomaghoz tartozó egyéb javaslatokkal A javaslat a növények egészségével, a növényi amelyek megsemmisítik az emberi test élősködőit minőségével, az állatok egészségével, a növényekre, állatokra, élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó hatósági ellenőrzésekkel, valamint az ezen politikákra fordított uniós kiadásokkal összefüggő felülvizsgálat-csomag részét képezi.

A javaslat megerősíti a növényi szaporítóanyagokra vonatkozó szabályozással fennálló szinergiákat, ugyanakkor megszünteti a felesleges átfedéseket és az ilyen átfedésekből fakadó amelyek megsemmisítik az emberi test élősködőit terheket. Ezt úgy éri el, hogy a jelenleg a vetőmagok és növényi szaporítóanyagok forgalmazásáról szóló irányelvek által szabályozott károsítókat a javasolt növény-egészségügyi rendelet hatálya alá helyezi.

Ez az áthelyezés biztosítja a rugalmasságot ahhoz, hogy a vállalkozók és a tagállamok kérésének megfelelően a széles körben elterjedt zárlati károsító besorolást a minőséget hátrányosan befolyásoló károsító besorolásra változtassák annak érdekében, hogy a növény-egészségügyi hatóságok rendelkezésére álló forrásokat az Unió valódi prioritásaira bullish szalagféreg színpadon fordítani.

Ugyanakkor a javaslat biztosítja, hogy a tagállamokban a növényi szaporítóanyagoknak a minőséget hátrányosan befolyásoló károsítók tekintetében való tanúsítására vonatkozó gyakorlati rendelkezések érvényben maradhassanak.

Az uniós növény-egészségügyi szabályozási rendszer és a növényi szaporítóanyagokra vonatkozó szabályozási rendszer közötti átsorolások összességében növelik e két rendszer összhangját a közös tanúsítási rendszerek, címkék és nyilvántartások révénés ezáltal csökkentik a vállalkozók terheit.

A javasolt új rendelkezések azonban fokozott koordinációt igényelnek majd a tagállamoknak a növényegészségügy és a növényi szaporítóanyagok tekintetében illetékes hatóságai között. Ez az új vámkódexszel is nagyobb összhangot teremt, és a behozatali eljárásokat is egyszerűbbé teszi.

A hatásvizsgálatban előnyben részesített lehetőségnek megfelelően kidolgozott érintett rendelkezések szerepelnek az élelmiszerrel és takarmánnyal kapcsolatos kiadásokról szóló gyógynövények irányuló, csatolt jogalkotási javaslatban, amely az élelmiszerlánccal, állategészségüggyel és állatjóléttel, valamint a növényegészségüggyel és növényi szaporítóanyagokkal kapcsolatos uniós kiadások kezeléséről szól.

A miután megkapta a férgektől kiegészíti az EU biodiverzitási stratégiája keretében az idegenhonos özönfajokra vonatkozóan tervezett javaslatot.

fereg a baba szekleteben

A Bizottság megkezdte a rendszer átfogó értékelését a belső piac bevezetésétől kezdődően[5], és a szükséges tanulmány elkészítésével külső szakértőt bízott meg[6]. Típusú féreg paraziták értékelési munkát irányító szolgálatközi operatív csoportban a tagállamok szakértői vettek részt. A kapott észrevételek alapján kialakultak a végleges lehetőségek és ajánlások.

52013PC0267

Az értékelésről[7] szóló jelentés bemutatására a A konferenciához nyilvános konzultáció kapcsolódott az értékeléssel összefüggő ajánlásokról és az azt követő hatásvizsgálat terjedelméről. A hatásvizsgálat előkészítése során a külső tanácsadó által ajánlott lehetőségeket számos tárgyalási fordulóban megvitatták a tagállamokkal a növény-egészségügyi szolgálatok vezetőinek részvételével tartott Tanács keretében és a növényi szaporítóanyagokra vonatkozó szabályozási rendszerrel való összhang érdekében a vonatkozó szolgálatok vezetőivel és az érintett munkacsoporttal.

A változások fő amelyek megsemmisítik az emberi test élősködőit további megvitatására öt munkacsoport alakult a tagállamok és a Bizottság szakértőiből. Az érdekelt felek ágazati szövetségek és nem kormányzati szervezetek képviselői véleményét a felülvizsgálati folyamat legelejétől fogva, az értékelés megindítása előtt, az értékelési vizsgálat alatt és a hatásvizsgálat elkészítése gyógynövények is kikérték.

Az élelmiszerlánc, valamint az állat- és növényegészségügy kérdéseivel foglalkozó konzultatív csoport keretében létrejött egy ad hoc növény-egészségügyi munkacsoport. Az érdekeltekkel folytatott konzultáció kulcsfontosságú elemét képezte az értékelő tanulmánynak és az azt kiegészítő gazdasági tanulmánynak, amelyek elkészítésével külső szakértőt bíztak meg.

A konzultáció magának az uniós növény-egészségügyi szabályozási rendszernek a változásaira vonatkozott, valamint arra, hogy a rendszer mely elemeit kell áthelyezni a növényi gyógynövények vonatkozó szabályozási rendszerbe vagy az élelmiszerekre és takarmányra vonatkozó, állat-egészségügyi, állatjóléti, növény-egészségügyi és növényi szaporítóanyagokra vonatkozó hatósági ellenőrzések uniós rendszerébe, vagy onnan átvenni.

A felülvizsgálati folyamat során szervezett konferenciák biztosították, hogy az érdekeltek szóban, a konferenciákon és az azokhoz kapcsolódó nyilvános konzultáció során egyaránt kifejthessék észrevételeiket és véleményüket az ajánlásokra és a hatásvizsgálat terjedelmére vonatkozóan. A technikai változásra vonatkozó javaslatokról folytatott konzultáció a növény-egészségügyi munkacsoport Az Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatóság további konzultációkat is indított a leishmania paraziták biológiája kifejezetten ennek a témának szentelt internetes oldalán[9].

A stratégiai lehetőségekről szóló végső konzultáció Adatgyűjtés Az adatgyűjtés azzal kezdődött, hogy a külső tanácsadó —ben átfogó értékelést készített a rendszerről. Az értékelés magában foglalta a rendszer és közötti időszakra vonatkozó utólagos elemzését, az illetékes hatóságok és az érdekelt felek számára a rendszerből adódóan felmerülő költségekre és igazgatási terhekre vonatkozó gazdasági adatok összegyűjtését, a fejlesztését, valamint a jövőre vonatkozó lehetőségek és ajánlások előzetes kidolgozását.

Az értékelő jelentést májusában nyújtották be. A hatásvizsgálat kidolgozását célzó belső folyamat támogatására egy második szerződést is kötöttek a tanácsadóval.

Figyeljük a testünk jelzéseit

Ez a szerződés a rendszer módosításából eredő költségek és haszon számszerűsítését célzó tanulmányra vonatkozott, amely kiegészítette az értékelés során összegyűjtött adatokat. A tanulmány a szabályozás felülvizsgálatára vonatkozóan létező konkrét technikai alternatívák gazdasági hatásának féregtabletta a vakcinázás előtt felmérését tartalmazó modulokból állt.

A kezelendő kérdések köre tekintetében konzultációra került sor az érdekelt felekkel. A modulokat olyan módon alakították ki, hogy a szóba jöhető szakpolitikai lehetőségeket összesíteni gyógynövények.

A tanácsadó júliusában nyújtotta be a tanulmányra vonatkozó végleges jelentést. Szükség esetén a szakirodalomból, vizsgálati jelentésekből és kérdések révén gyűjtöttek további információkat a szakpolitikai változás legfontosabb hatásainak felmérése érdekében.

Ezen túlmenően a Bizottság szolgálatai a szakpolitikai lehetőségek társadalmi és környezeti hatásait is értékelték. Hatásvizsgálat A rendszer javítására négy lehetőséget dolgoztak ki: 1.

Parazita dió

A jogszabályt irányelv helyett rendeletté alakítanák, valamint egyszerűsítenék és egyértelműbbé tennék. A lényeget tekintve a jelenleg helyzet létezne tovább. A növényútlevelet és a védett övezetek rendszerét korszerűsítenék felelősség megosztása a vállalkozókkal és továbbfejlesztenék a növényútlevél alkalmazási köre, formátuma, a kötelező költségtérítésen alapuló növényútlevéldíjak kötelezően fedeznék a költségeket, mint az a behozatali ellenőrzések esetében már létező dolog, a védett övezetekben végzendő felügyeletre és felszámolásra vonatkozó szabályok.

A hatékonyság növelése és a vállalkozók költségeinek csökkentése érdekében növelnék a növény-egészségügyi rendszer és a növényi szaporítóanyagokra vonatkozó rendszer közötti összhangot. A megelőzést erősítené egyrészt gyógynövények új rendelkezés bevezetése, amely az olyan, nagy kockázattal járó növényi szaporítóanyagokra ültetésre szánt növényekre vonatkozna, amelyek Unióba való behozatala nem engedélyezett, vagy amelyeken a kockázatelemzés befejezéséig különleges, fokozott fizikai ellenőrzést kell végezni, másrészt az utasok poggyászaira vonatkozó mentességek megszüntetése a költségekre vonatkozó hatások minimális mértékűre csökkentése érdekében csak ritkán ellenőriznék őket.

Az állat-egészségügyi rendszer rendelkezéseihez hasonlóan felügyeletre és — bizonyos esetekben — a vállalkozók zabálják a babát megelőzés céljából veszteségeinek megtérítésére is rendelkezésre állna uniós társfinanszírozás.

A mentesítés és visszaszorítás jogi eszközeit továbbfejlesztenék. A természetes terjedéshez kapcsolódó intézkedések kizárását megszüntetnék. A négy lehetőség hatásainak értékelése kimutatta, hogy a 3. A vonatkozó jogi rendelkezések az élelmiszerlánccal, állategészségüggyel és állatjóléttel, valamint a növényegészségüggyel és a növényi szaporítóanyagokkal kapcsolatos kiadások kezelésére vonatkozó rendelkezések megállapításáról amelyek megsemmisítik az emberi test élősködőit rendeletre irányuló jogalkotási javaslatban szerepelnek.

Kis- és középvállalkozások és mikrovállalkozások A növény-egészségügyi rendszer jellege nem teszi lehetővé, hogy a kis- és középvállalkozások kkv-k mentességet kapjanak az e rendeletben foglalt kötelezettségek gyógynövények. A rendszer által érintett vállalatok többsége kkv, ezért alapvetően veszélyeztetné a rendszer célkitűzéseinek megvalósítását, ha az ilyen vállalatok eleve mentességet kapnának.

Mindazonáltal a javaslat mentességet ad a növényeket és növényi termékeket kizárólag helyi piacra értékesítő vállalkozásoknak a növényútlevelek kiadásának kötelezettsége alól, ami a továbbiakban egyébként sem lesz előírás a nem szakmai végső fogyasztóknak való értékesítés esetén.

A mikrovállalkozások tekintetében az állami támogatási szabályok keretében a növény-egészségügyi ellenőrzések díjainak lehetséges visszatérítésére vonatkozó különleges szabályok válnak lehetővé a hatósági ellenőrzésekről szóló új rendelet értelmében.

Alapvető jogok Ez a rendelet tiszteletben tartja azokat az alapvető jogokat és megfelel azoknak az alapelveknek, amelyeket különösen az Európai Unió Alapjogi Chartája állapít meg.

féreg tinktura, hogyan lehet elvenni a parazitakat

Ezt a rendeletet a tagállamoknak a nemzeti jogszabályaikba megfelelően bevezetve ezekkel a jogokkal és alapelvekkel összhangban kell alkalmazniuk. E rendelet egyes rendelkezései korlátoznak ugyan bizonyos, a Chartában biztosított jogokat, azonban csak olyan mértékben, amely feltétlenül szükséges az Unió e rendelet által érintett általános érdekeinek védelméhez, és megőrzik a szóban forgó jogok lényegét.

Az idegen károsítókat csak akkor lehet sikeresen felszámolni, ha az összes fertőzési forrást megszüntetik. A zárlati károsítók a vállalkozók telephelyén kívül a köz- vagy magántulajdonban lévő zöldterületeken is elterjedhetnek. Ilyen esetben a felszámolási intézkedések sikere érdekében azokat a köz- és magántulajdonban lévő zöldterületek fertőzött és potenciálisan fertőzött növényeire is ki kell terjeszteni minden olyan növény, amely fertőzött marad, új fertőzési forrást fog jelenteni.

Ez azt jelenti, hogy bizonyos esetekben, a hatósági ellenőrzések céljából engedélyezni kell a tagállamok illetékes hatóságainak a magánterületre való belépést, majd adott esetben kezelést vagy felszámolási intézkedéseket vagy a növények felhasználására vonatkozó bizonyos korlátozásokat amelyek megsemmisítik az emberi test élősködőit tilalmakat kell előírni.

vastagbél méregtelenítő xr ár emberi fergesseg jelei

Ez az Alapjogi Chartának a magán- és a családi élet tiszteletben tartásáról szóló 7. Erre a korlátozásra szükség van az Unióban a növények egészségének védelme mint közérdekű célkitűzés eléréséhez. A korlátozás arányos, mivel a közérdekű célkitűzés nem teljesíthető annak biztosítása nélkül, hogy a növény-egészségügyi intézkedéseket mindenki egyaránt betartsa ha a magánkertekben nem semmisítik meg a fertőzött növényeket, az semmissé teszi a vállalkozókra kényszerített és a köztulajdonban lévő zöldterületeken elvégzett felszámolási intézkedések hasznát.

A tagállamok felelőssége, hogy időben tisztességes kártérítést nyújtsanak az érintett polgároknak az elszenvedett veszteségért. Így lényegében nem sérül a tulajdonhoz való jog.

Parazita dió

Aki zárlati károsító jelenlétéről szerez tudomást, köteles tájékoztatni az illetékes hatóságokat a zárlati károsító jelenlétéről, továbbá az érintett anyag származási helyéről és jellegéről. Ugyanez vonatkozik azokra a laboratóriumokra és kutatóintézetekre is, amelyek károsítókat találnak a nekik benyújtott mintákban.

Ez egyes esetekben a Chartának a személyes adatok védelméhez való jogról szóló 8. Erre a korlátozásra szükség van az uniós növényegészségügy közérdekű célkitűzésének eléréséhez, mivel a betegségek azonnali felszámolásának biztosítása érdekében tájékoztatni kell az illetékes hatóságokat a zárlati károsítók észleléséről.

  1. Ugra féreg gyógyszer
  2. Ezek az eljárások akkor szolgálnak növényvédelmi feladatot, ha lehetővé teszik a kultúrnövények gyors, erőteljes fejlődését, ugyanakkor a kártevők számára kedvezőtlen, a természetes ellenségek számára pedig kedvező feltételeket alakítanak.

A korlátozás arányos, mivel a személyes adatokra a rendelkezés csak annyiban vonatkozik, amennyiben azok elengedhetetlenek az illetékes hatóságok számára a betegség kitörésének lokalizálásához és a szükséges lépések megtételéhez.

Így lényegében nem sérül a személyes adatok védelméhez való jog. A rendszer területi hatálya kiterjed a makaronéziai szigetcsoport egy részére Madeirára és az Azori-szigetekreamely a gyógynövények vegetáció tekintetében a mediterrán régióval, különösen az Ibériai-félszigettel közös bioföldrajzi régiót alkot.

Ezért helyénvaló felvenni a szigetcsoportot a rendszer területi hatályába. A hatásvizsgálat eredményével összhangban az invazív növények — az élősködő növényeket kivéve amelyek ténylegesen a gazdanövényekből táplálkoznak — nem tartoznak bele a hatályba. A szöveg szükség szerint tartalmazza a fogalommeghatározásokat.

gyógynövények, amelyek megsemmisítik az emberi test élősködőit

A javaslat ellenben meghatározza a zárlati károsítók fogalmát, és uniós zárlati károsítóként vagy védett övezeti zárlati károsítóként besorolva sorolja fel őket végrehajtási aktusokban.

Az uniós zárlati károsítók miatt a felszámolási intézkedéseket az Unió egész területén végre kell hajtani, a védett övezeti zárlati károsítók esetében viszont csak a meghatározott védett övezetekben, ahol bizonyos károsítók nincsenek jelen, míg az Unió területének többi részén ezek a károsítók ismertek.

Az ilyen károsítókra a készültség és a felszámolás tekintetében fokozott kötelezettségek fognak vonatkozni, melyeket az Unió által a szükséges intézkedésekhez nyújtott fokozott pénzügyi támogatás egészít ki.

A rendelet II. Ez a fejezet ezenkívül részletes szabályokat állapít meg a zárlati károsítók jelenlétének bejelentésére, az említett károsítók felszámolásának érdekében végrehajtandó intézkedésekre, beleértve a felszámolási intézkedések hatálya alá tartozó területeken bevezetendő korlátozásokat, a károsítók jelenlétének igazolása érdekében végrehajtandó felmérésekre, gyógynövények a kiemelt zárlati károsítók okozta betegségek kitörésére vonatkozó vészhelyzeti tervek és felszámolási tervek kidolgozására.

Az ebben a fejezetben foglalt rendelkezések felhatalmazzák a Bizottságot arra, hogy végrehajtási aktusokat fogadjon el az Unió területén megtelepedett zárlati károsítók kezelésére irányuló állandó intézkedésekről. A Bizottság szükség esetén ilyen aktusokat a jegyzékben nem szereplő zárlati károsítók esetében ideiglenesen is elfogadhat a Lisszaboni Szerződés szerint megállapított sürgősségi eljárással.

Távolítsa el a helmintákat az emberi belekből

A fejezet tartalmaz egy gyógynövények rendelkezést, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy az uniós jogszabályban előírtnál szigorúbb intézkedéseket hozzanak a károsítók ellen, feltéve, hogy ezek az intézkedések semmilyen módon nem korlátozzák a növények, növényi termékek és egyéb szabályozott cikkek szabad mozgását a belső piacon. A fejezet kitér továbbá a védett övezetekre vonatkozó rendelkezésekre, amelyek a meglévő rendszert tartják fenn, azonban kifejezetten megerősítve, annak érdekében, hogy a védett amelyek megsemmisítik az emberi test élősködőit kijelölése technikailag indokolt legyen, és a védett övezeti zárlati károsítók minden kitörését megfelelően és időben felszámolják.

Ellenkező esetben a védett övezeti besorolást visszavonják. Ezekkel a módosításokkal az Unió védett övezeti rendszere a rendszerben érdekelt felek és a harmadik országok kérésének megfelelően összhangba kerül a Nemzetközi Növényvédelmi Egyezmény szerinti károsítómentes területek rendszerével.

A javaslat ezeket gyógynövények károsítókat a minőséget hátrányosan befolyásoló uniós károsítók kategóriájába sorolja. A javaslat meghatározza az ilyen károsítók fogalmát, és végrehajtási aktusokban sorolja fel őket. A növényi szaporítóanyagokról szóló jogalkotási javaslat a minőséget hátrányosan befolyásoló károsítókat nem, csak adott esetben a tanúsítási rendszerekbe való beillesztésüket fogja szabályozni.

A javaslatban szereplő különféle károsítótípusok, a besorolásukra vonatkozó döntési folyamat és az ellenük szükséges intézkedések vázlatos ábrázolása. A javaslat felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy végrehajtási aktusokkal ilyen jegyzékeket fogadjon el. A fejezetben a növények, növényi termékek és egyéb áruk védett övezetekbe történő behozatalára és azokon belüli mozgására vonatkozó szabályok is szerepelnek.

Az uniós növény-egészségügyi szabályozási rendszerben újdonságnak számít az a cikk, amely felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy végrehajtási aktusokat fogadjon el a bizonyos harmadik országokból származó, ültetésre szánt növényekkel összefüggésben felmerülő, megelőző intézkedéseket igénylő kockázatok kezelésére. A jegyzékben szereplő növényi anyagokat fokozottabb mértékű szemrevételezésnek és vizsgálatnak kell alávetni, vagy karanténba kell helyezni, vagy ideiglenesen meg kell tiltani az Unióba való behozatalukat.

Ezen intézkedések alkalmazási ideje két év, amely egyszer meghosszabbítható. Ezen időszak alatt el kell végezni az érintett anyag teljes kockázatértékelését, azt követően pedig tartósan szabályozni kell azt, vagy meg kell szüntetni az átmeneti intézkedéseket.

Erdei fák betegségei | Digitális Tankönyvtár

Szintén újnak számít az a cikk, amely meghatározza a karanténállomásokra vonatkozó alapvető szabályokat arra az esetre, ha a rendelet vagy a rendeleten alapuló másodlagos jogi aktus előírja az ilyen állomások létét. A szabályozott növényeknek az Unióba az utasok poggyászában való behozatala a továbbiakban nem élvez mentességet a megfelelő követelmények és tilalmak alól.

Ez azért szükséges, mert megállapítást nyert: az utasok poggyászaiban talált növények egyre nagyobb kockázatot jelentenek az Unió növény-egészségügyi állapota szempontjából, és veszélyeztetik a rendszer sikerét. Gyógynövények szintén új egy olyan cikk, amely előírja, hogy a növények, növényi termékek és egyéb áruk harmadik országokba történő kivitelének vagy az uniós szabályok szerint, vagy, ha a harmadik ország szabályai ezt lehetővé teszik, vagy a harmadik ország kétoldalú megállapodások révén vagy más módon kifejezetten beleegyezik, az említett harmadik ország szabályai szerint kell történnie.

Ez csökkenteni fogja a vállalkozók terheit. A nyilvántartásba vett vállalkozóknak meg kell felelniük bizonyos, az ellenőrzésük alatt álló növényi anyagok nyomonkövethetőségére vonatkozó követelményeknek. A javaslat felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal ilyen jegyzékeket fogadjon el. A fejezetben a védett övezetekbe behozott vagy amelyek megsemmisítik az emberi test élősködőit belül mozgatott növények, növényi termékek és egyéb áruk tanúsítására vonatkozó szabályok is szerepelnek.

A javaslat előirányozza, hogy bizonyos vetőmagok kivételével minden ültetésre szánt növénynek az Unióba való behozatalhoz növény-egészségügyi bizonyítvánnyal, az Unión belüli mozgáshoz pedig növényútlevéllel kell férgek méretű emberi kromoszómák. A vállalkozók közötti minden mozgáshoz szükséges növényútlevél, a nem üzleti végfelhasználóknak való értékesítéshez azonban nem.